Demografia estruktura eta biztanle-mugimenduak

Biztanleen migrazio-mugimenduak sexua eta lurralde eremuaren arabera. 2007-2020