Ikasketa-maila

10 urte baino gehiagoko biztanle ez-ikasleak, eskolatze-maila eta lurralde eremuaren arabera. 2010-2021