Ikasketa-maila

10 urte baino gehiagoko biztanle ez-ikasleak eskolatze-maila, sexua eta adinaren arabera. 2010-2021