Gizarte zerbitzuetako erabiltzaileen inguruko azken datuen laburpena

Egoitza eta eguneko zerbitzuetako erabiltzaileak, kolektibo eta kuadrillen arabera. 2017